Login Welcome to Mg Activ Insolvency SPRL
Saturday, April 04 2020 @ 07:22 am CDT

                                                                                Lichidari judiciare

 

Judecatorul-sindic va decide, prin sentinta sau, dupa caz, prin incheiere, in conditiile art. 32, intrarea in faliment in urmatoarele cazuri: A. a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata; b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau, la cererea creditorului de deschidere a procedurii, a contestat ca ar fi in stare de insolventa, iar contestatia a fost respinsa de judecatorul-sindic; c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept îndreptatite nu a propus un plan de reorganizare, in conditiile prevazute la art. 94, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat; B. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat; C. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în conditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale; D. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, dupa caz, intrarea debitorului in faliment, potrivit art. 54 alin. (5) sau art. 60 alin. (3). Prin hotararea prin care se decide intrarea in faliment, judecatorul-sindic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune: • ridicarea dreptului de administrare al debitorului; Legea nr. 85/2006 – Legea insolventei 25 MO nr. 359 din 21.04.2006 • in cazul procedurii generale, desemnarea unui lichidator provizoriu, precum si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia, in conformitate cu criteriile aprobate prin hotarare a Guvernului; • in cazul procedurii simplificate, confirmarea, în calitate de lichidator al administratorului judiciar, desemnat conform art. 19 alin. (2) sau art. 34, dupa caz; • termenul maxim de la intrarea in faliment în cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar catre lichidator, împreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii mentionate la art. 46 alin. (2); • întocmirea de catre administratorul judiciar si predarea catre lichidator, in termen de maximum 10 zile de la intrarea in faliment, in cadrul procedurii generale, a unei liste cuprinzând numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora la data intrarii in faliment, cu indicarea celor nascute dupa deschiderea procedurii; • notificarea intrarii in faliment. In cazul intrarii in faliment, încheierea sau, dupa caz, sentinta va indica si termenele prevazute la art. 108 alin. (2) sau, dupa caz, la art. 109 alin. (2). Dupa intrarea in faliment in procedura generala, dispozi?iile art. 62-76 vor fi aplicate, daca este necesar, in mod corespunzator, in ceea ce priveste creantele nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in faliment, precum si procedura de admitere a acestora. Debitorii intrati in procedura falimentului isi acopera pierderile anuale, stabilite prin declara?ia de impozit pe profit, din profiturile impozabile obtinute in toata perioada, pana la inchiderea procedurii falimentului. Falimentul este considerat un esec, rezultatul nepriceperii sau, de ce nu, chiar al manoperelor frauduloase, iar din pacate, în cea mai mare parte a cazurilor, acesta apreciere corespunde unui adevar obiectiv. Falimentul poate fi însa si rezultatul unor conjuncture si imprejurari nefericite sau poate al nesansei la momentul oportun. Si pentru ca exista si astfel de situatii, falimentul nu trebuie considerat o sanctiune, ci un remediu care consta tocmai în sansa de a mai putea încerca înca o data.

Last Updated Friday, August 05 2011 @ 02:34 pm CDT|31,152 Hits View Printable Version

Visit glFusion

 
 
 

Topics

My Account


Lost your password?

Who's Online

Guest Users: 2

Auto Translations

 • Arabic
 • Bulgarian
 • Catalan
 • Chinese Simplified
 • Chinese Traditional
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • Filipino
 • Finnish
 • French
 • German
 • Greek
 • Hebrew
 • Hindi
 • Indonesian
 • Italian
 • Japanese
 • Korean
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Norwegian
 • Polish
 • Portugese
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovak
 • Slovenian
 • Spanish
 • Swedish
 • Ukrainian
 • Vietnamese

What's New

Stories

No new stories

Comments last 2 days

No new comments

Trackbacks last 2 days

No new trackbacks

Files last 14 days


Links last 2 weeks

No new links

Media Gallery last 7 days

No new media items

Poll

Poll Topic: Tell us your opinion about glFusion

Question: What is the best new feature of glFusion?

 •  CTL Support
 •  Integrated Plugins
 •  Nouveau Theme
 •  Enhanced Security
 •  Other
This poll has 1 more questions.
Other polls | 1 votes | 35 comments

Upcoming Events

There are no upcoming events